1. Przedmiotem usługi jest kompletacja, zakup i transport produktów marki IKEA w sklepie firmowym IKEA Poznań.
 2. Usługa jest świadczona przez firmę AUTO PIOTROWSKI NIP 7842228285, poprzez stronę www.dowozmebli.pl , zwaną dalej Usługodawcą
 3. Dostawy odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki oraz piątki
 4. Warunkiem wykonania usługi jest zaakceptowanie przez klienta wyceny zaproponowanej przez usługodawcę.
 5. Wycena usługi jest bezpłatna.
 6. Zmiany w zamówieniu można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed wykonaniem usługi.
 7. Klient zobowiązuje się być pod wskazanym w zamówieniu adresem oraz być dostępnym pod podanym numerem telefonu, w dniu realizacji usługi, w godzinach wcześniej ustalonych z usługodawcą.
 8. Przy odbiorze zakupów klient jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich paczek.
 9. Z chwilą dostarczenia towaru, dokonania płatności za usługę i zakupy, odbioru paragonu / faktury, na klienta przechodzi prawo własności produktów i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 10. Jeżeli podczas zbierania zakupów, wystąpią braki magazynowe w IKEA Poznań klient zostaje powiadomiony telefonicznie i podejmuje decyzję o dalszej realizacji zamówienia.
 11. Miejsce w transporcie jest ograniczone, o wykonaniu usługi decyduje kolejność potwierdzonych zamówień.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie usługi, z winy nie leżącej po jego stronie lub z powodu zdarzeń losowych (kataklizmy, powodzie itp), jednak dołoży wszelkich możliwych starań, aby usługa została wykonana w innym umówionym z klientem terminie.
 13. Usługodawca dostarcza zakupy do miejsca, w które może dojechać auto dostawcze o masie całkowitej 3,5 tony. W przypadku, gdy nie została zamówiona usługa wnoszenia zakupów, towar dostarczany jest pod najbliższe zadaszenie, nie dalej niż 10 metrów od zaparkowanego auta.
 14. Usługa wnoszenia zakupów jest realizowana wyłącznie, gdy auto może podjechać NAJDALEJ 30m od miejsca docelowego rozładunku (wejście do klatki schodowej, wejście do domu) i droga jest utwardzona.
 15. W przypadku, gdy klient nie poinformuje o wyborze koloru przy produktach oznaczonych "różne kolory", kolor wybierany jest losowo.
 16. Rozpoczęcie usługi, czyli potwierdzenie przez klienta chęci skorzystania z naszej oferty, będzie skutkowało utratą prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z ustawą z 2014 roku).
 17. W przypadku nieodebrania przez klienta zakupów w umówionym terminie, klient ponosi całkowity koszt dostawy.
 18. Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta.
 19. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji i zwrotów produktów określone są na stronie internetowej ikea.pl
 20. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do IKEA na własny koszt lub może skorzystać odpłatnie z usług firmy AUTO PIOTROWSKI Koszty zwrotu towaru ponosi zwracający.
 21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

OSWIADCZENIE:
Niniejszym oświadczam, że w żaden sposób nie jestem prawnie lub gospodarczo powiązany z siecią sklepów IKEA, a świadczone przeze mnie usługi w całości i niezależnie są wykonywane przez przedsiębiorcę działającego pod firmą 1. DiH SERWIS BARTOSZ PIOTROWSKI 2. AUTO PIOTROWSKI. Znak słowny IKEA został użyty wyłącznie w celu informacyjnym.

Początek strony